Pressmeddelande

Uppsala kommun köper Skarholmen

Den 22 november fick Uppsala kommun tillträde till anrika Skarholmen. Kommunen har köpt tomträtt med byggnad och inventarier och avsikten är att restaurangverksamheten ska drivas vidare. Så snart som möjligt inleder kommunen upphandling av en ny hyresgäst som kan driva restaurangen.

I och med övertagandet av tomträtten har kommunen fått rådighet över Skarholmen och planen är att utveckla platsen långsiktigt.

–Skarholmen är en uppskattad och vacker plats. Eftersom kommunen nu äger platsen, kan vi ta ansvar för hur den ska utvecklas på lång sikt, så att den blir attraktiv och tillgänglig för fler än idag, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Den tidigare restaurangidkaren försattes tidigare i höst i konkurs när tingsrätten sa nej till ytterligare ett försök till rekonstruktion av verksamheten. Restaurangverksamheten har drivits av ett bolag och tomträtten har innehafts av ett annat bolag, båda bolagen företräds av samma personer.

Innehavaren av tomträtten har nu sålt tomträtt med inventarier till kommunen.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Johanna Viring Till, projektledare mark- och exploatering
Telefon: 018-727 44 62
E-post: johanna.viringtill@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28