Nyhet

Uppsala kommun hbtq-diplomerar fler arbetsplatser

Måndag 21 oktober fick ytterligare 27 arbetsplatser under festliga former ta emot sitt hbtq-diplom av kommunalrådet Mohamad Hassan (L).

Utdelning diplom hbtq-diplomerade verksamheter

hbtq-diplomerade verksamheter. Från vänster till höger: Träffpunkter 65+, Idun Stödboende, Idrott och fritid/Stadsbyggnadsförvaltningen, Rosenhill HVB, Familjeenheten Ling, Bibliotek Östra enhet, Sjukhusundervisningen, Oxelskolan resursenhet, Mohamad Hassan (L), Elin Forsling/hbtq-utbildare, Christoffer Strokirk/hbtq-utbildare

Uppsala kommun arbetar sedan hösten 2015 aktivt med att öka kunskapen om hbtq och hbtq-personers situation med syfte att uppnå ett respektfullt och professionellt bemötande. Sedan starten 2015 har drygt 1 700 medarbetare deltagit i någon av kommunens utbildningsinsatser.

I dag finns 22 arbetsplatser som har hbtq-certifierats av RFSL och 20 arbetsplatser inom flera av kommunens olika verksamhetsområden har hbtq-diplomerats internt. Det innebär att dessa arbetsplatser under fyra halvdagsutbildningar har fördjupat sig i normkritiskt arbete med fokus på normer kopplat till kön, könsidentitet och sexuell läggning.

En hbtq-diplomering innebär också att deltagarna arbetar aktivt med den egna verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete och tar fram en aktivitetsplan för det fortsatta arbetet.

Här kan du läsa mer om kommunens hbtq-arbete

Arbetsplatser som tog emot sitt hbtq-diplom 21 oktober

Avdelning Idrott och fritid, Stadsbyggnadsförvaltningen
Träffpunkter +65
• Björklinge
• Bälinge
• Bozorgan
• Café Mona
• Eriksberg
• Hassellunden
• Järlåsa
• Karl-Johan
• Medelpunkten
• Nyby
• Ramund
• Sävja
• Treklangen
• Träffpunkt 86
• Årsta

Stödboende Idun
HVB Rosenhill

Bibliotek östra enhet
• Brantingsbiblioteket
• Gränbybiblioteket
• Stadbibliotekets vuxenavdelning
• Sävja bibliotek
Familjeenheten Ling
Eksätraskolan
Oxelskolan
Sjukhusskolan