Pressmeddelande

Uppsala kommun förlänger markanvisning till Atrium Ljungberg i Östra Sala backe

Den 29 maj föreslås kommunstyrelsen ge en förnyad markanvisning till Atrium Ljungberg AB. Markanvisningen omfattar det nordligaste kvarteret av Östra Sala backes tredje etapp och ett mindre område i anslutning till Gränbystadens galleria.

En markanvisning är ett första steg inför en eventuell försäljning av kommunal mark. Detta innebär att Atrium Ljungberg AB under två år har möjlighet att ensamma förhandla med kommunen om de nämnda markområdena.Uppsala kommun ger Atrium Ljungberg AB möjligheten att utveckla en stor andel kontor, handel, service, friskvårdsanläggning och bostäder i Östra Sala backe. Atrium Ljungberg AB ska redovisa för kommunen hur man vill utforma framtidens byggnader och miljöer i området.

Utvecklingen sker i enlighet med översiktsplanen från 2016 vilken utpekar Gränby som en av fem stadsnoder. Noden vid Gränby planeras innehålla en högre koncentration av arbetsplatser och sammanlänkas med en tät kollektivtrafik.

- Östra Sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar och vi ser fram emot ett gott samarbete med Atrium Ljungberg när vi binder ihop södra och norra sidan av Vaksalagatan. För att ge fler tillgång till friskvård och träning i de östra stadsdelarna har vi redan bett Atrium Ljungberg föra en dialog med Friskis&Svettis om en etablering i området, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi är mycket glada över att få vara en del av utvecklingen av Östra Sala backe och Gränby. Utvecklingen av Östra Sala backe ska leda till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser, kommenterar Daniel Kvant Suber, Affärsutvecklingschef Uppsala och norra Stockholm på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg AB ska för Friskis & Svettis räkning verka för att möjliggöra en friskvårdsanläggning i Gränby.

- Friskis&Svettis är en ideell förening med över 32 000 medlemmar i Uppsala, säger Helena Hovstadius, verksamhetschef på Friskis&Svetts Uppsala. Vi arbetar för att få fler människor att röra på sig och erbjuder lustfylld träning för alla. I Gränbyområdet har vi ännu ingen anläggning. Därför uppskattar och stöder vi kommunens initiativ som hjälper oss att nå fler av Uppsalas invånare.

För mer information