Pressmeddelande

Uppsala kommun får ny chef för mark och exploatering

Anna Axelsson blir ny chef för mark- och exploateringsverksamheten inom Uppsala kommun. Uppdraget på stadsbyggnadsförvaltningen spänner över hela exploateringsprocessen från idé till färdigställande.

– Uppsala växer så att det knakar just nu och mitt uppdrag blir att ansvara för strategisk planering och att frågor som rör området tidigt kommer in i samhällsplaneringsprocessen. Tjänsten innebär många kontakter med byggherrar, markägare och medborgare, säger Anna Axelsson.

Tjänst innebär även att vara biträdande stadsbyggnadsdirektör. Anna Axelsson är 44 år gammal och kommer närmast från jobbet som chef för miljöförvaltningen i Uppsala kommun.

Mer information

Erik Boman, presschef, Uppsala kommun
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se