Nyhet

Uppsala kommun får 234 miljoner i krisstöd från regeringen

Regeringen meddelade i dag att Uppsala kommun får 234 miljoner kronor av ett nationellt krisstöd med anledning av det pågående utbrottet av covid-19. Stödet ska användas för att stärka kommunens möjlighet att fortsätta bedriva samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg.

Regeringen har i dag meddelat att de kommer tillföra ytterligare 15 miljarder till det tidigare presenterade krisstödet till landets kommuner och regioner med anledning av det pågående utbrottet av covid-19. Uppsala kommun får 234 miljoner kronor.

- Jag välkomnar regeringens besked att skjuta till ytterligare 234 miljoner kronor till Uppsala kommun för att stärka vår förmåga att tillhandahålla vård, skola och omsorg. Resurser ska inte vara ett hinder i arbetet mot coronaviruset. Vi kommer återkomma om hur pengarna ska användas, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande och ordförande i krisledningsnämnden.