Nyhet

Uppsala kommun deltar i den stora kärnkraftsövningen Havsörn 2019

Havsörn 2019 består av flera delövningar mellan 16 oktober och 3 december. Huvudövningen sker 23-24 oktober och pågår i 36 timmar. Genom att delta med olika delar av verksamheterna i alla delar av övningen stärker vi kommunens krisberedskap och förmåga att hantera allvarliga störningar.

Havsörn logga 2019

Vad är övning Havsörn?

Det finns tre kärnkraftslän i Sverige: Uppsala, Kalmar och Hallands län. Vartannat år genomförs en kärnkraftsövning i något av de tre länen och vart sjätte år är det därför Uppsalas tur att medverka i övningen som anordnas av Länsstyrelsen Uppsala län.

Övningen är en viktig del i Länsstyrelsens arbete med att utveckla och upprätthålla den statliga räddningstjänstens förmåga att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka vid Forsmarks kärnkraftverk.

Vi övar:

  • för att stärka beredskapen för en kärnteknisk olycka
  • för att alla aktörer tillsammans ska höja sin förmåga att uthålligt hantera större oförutsedda och oönskade händelser i samhället
  • för att öka kunskapen hos allmänheten om skyddsåtgärder vid en kärnteknisk olycka.

Vilka är det som övar?

I Uppsala län deltar de åtta kommunerna, statliga myndigheter och organisationer. Vi övar allt ifrån central till lokal nivå. De omkringliggande länen (Gävleborg, Dalarna och Stockholm) deltar med flera aktörer. Det är aktörernas lednings- och beslutsnivåer som övar sin krisberedskapsorganisation.

Det är cirka 75 deltagande aktörer från centrala förvaltningsmyndigheter och organisationer i sex län.

Drygt 1 600 personer kommer att delta i de olika delövningarna. Antalet deltagare kan komma att ökas. I spelledningen och motspelsorganisationen, som driver övningen framåt, kommer minst 100 personer att delta.