Pressmeddelande

Uppsala kommun ändrar parkeringstalen vid nybyggnationer

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut 27 oktober om nya, flexibla parkeringstal i samband med nybyggen. Större hänsyn ska tas till byggföretagens initiativ att främja cykling och att åka kollektivt och till närheten till viktig samhällsservice såsom butiker, skola och vårdcentral.

Beslutsunderlaget har tagits fram bland annat genom att byggföretag, Cykelfrämjandet och andra har fått lämna remisser. Förslaget bygger även på undersökningar av medborgarnas resvanor och bilinnehav, som visar att allt fler cyklar eller åker kollektivt och att antalet bilar per invånare i Uppsala minskar.

– Allt färre använder och äger bil idag, och från kommunens sida vill vi fortsätta bidra till att minska beroendet av bil. Vi ser att det ger stora fördelar för både hälsa och miljö, en utveckling vi vill främja, sa Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, vid en pressträff.

De gamla parkeringstalen innebar att ett byggföretag måste bygga 0,8 parkeringsplatser per lägenhet som är större än 46 kvadratmeter och 0,2 för mindre lägenheter. Följden har blivit att det har byggts många små lägenheter eftersom ett företag tjänar mer på att bygga få parkeringsplatser. Det nya systemet är betydligt mer flexibelt.

Byggföretag som till exempel erbjuder bilpool, kollektivtrafikkort, lånecyklar och underlättar för cykelparkering kan i dialog med kommunen behöva bygga så mycket som 25 procent färre parkeringsplatser än tidigare.

– Genom ökad flexibilitet ger vi utrymme för byggföretagens initiativ för att minska bilberoendet. Byggföretag som tar sådana initiativ ska ha fördel av det. Förhoppningsvis kan det leda till lägre boendekostnader på sikt, framförallt för de som inte vill äga bil.

De nya parkeringstalen börjar gälla i och med att beslut fattas i plan- och byggnadsnämnden och gäller all nybyggnation.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se