Nyhet

Uppsala i final till Årets klimatstad 2018

Kommunens klimatarbete uppmärksammas av Världsnaturfonden (WWF) som har valt ut Uppsala, Lund och Umeå till finalister i stadsutmaningen One Planet City Challenge och utmärkelsen Årets svenska klimatstad.

One Planet City Challenge syftar till att uppmuntra städer att visa ledarskap i klimatarbetet. Idén är att utveckla hållbara städer som spelar en nyckelroll i klimatomställningen och levererar på Parisavtalet.

Globalt har 55 städer från 22 länder gått vidare till final. De nationella vinnarna utses under våren och därefter koras en global vinnare.

Hållbara transporter och mobilitet

Årets tema i tävlingen är hållbar mobilitet och fokuserar på kommunernas arbete med att minska utsläppen i städer genom nya transportvanor.

Hållbar mobilitet innebär att ta ett helhetsgrepp i samhällsplaneringen när det gäller transporter. Det kan handla om att utveckla bilpooler, e-tjänster, satsningar på kollektivtrafik och elbilar, samt att få fler att gå och cykla. Inte minst handlar det om innovativa sätt att minska transportbehovet. I Sverige står transporter för runt en tredjedel av våra klimatutsläpp.

Uppsala har ett systematiskt och målmedvetet arbete inom området. Vi arbetar till exempel med att lösa transportbehovet på bästa sätt när vi utvecklar nya stadsdelar

Nybyggnation, upprustning av cykelbanor och snöröjning

WWF har i sin bedömning tittat extra på kommunens arbete med nybyggnation och upprustning av cykelbanor, och vår förbättrade snöröjning och sandning under vintern. Genom projekt som Vintercyklisten vinterutrustar kommunen deltagarnas cyklar för att visa att det är möjligt att använda cykeln året runt.

Andra satsningar inom hållbart resande är de planerade spårvagnslinjerna Ultunalänken och Kunskapsspåret. Uppsala har också en av världens ledande anläggningar för produktion av biogas från restprodukter, en viktig del av arbetet med fossilfria transporter.

I det interna arbetet erbjuder kommunen förmånscykel till sina anställda och till 2020 ska kommunens tjänstebilar att drivas enbart med förnybara bränslen.

Läs mer

Mer information om kommunens arbete och satsningar inom mobilitet.

Läs om hur Uppsala kommun arbetar med cykelfrågor.

Läs om stadsutveckling och nya stadsdelar på bygg.uppsala.se.

Läs ett pressmeddelande om Uppsalapaketet och nya spårvägar.

Läs mer på Uppsala klimatprotokolls webbplats.

Läs om biogasproduktionen på uppsalavatten.se.

Hitta tank- och laddningsplatser i Uppsala för el, etanol och fordonsgas.