Pressmeddelande

Uppsala får sitt första landsbygdsprogram

Vid en pressträff måndag 22 augusti presenterade Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor och Mimmi Skarelius Lille, landsbygdsstrateg, kommunens förslag till landsbygdsprogram. Förslaget går ut på remiss 22 augusti–30 september för att antas av kommunfullmäktige i december.

Uppsala kommun består till stor del av landsbygd och målsättningen är att bli en av landets bästa landsbygdskommuner. Drygt 50 000 av kommuninvånarna bor på landsbygden.

– Oavsett om man bor i tätort eller på landsbygden så ska samhällservicen hålla en hög kvalitet, med bra tillgång till en fungerande infrastruktur. Med landsbygdsprogrammet tar vi ett stort steg framåt för att uppnå våra mål för en mer levande landsbygd, sa Erik Pelling på pressträffen.

En viktig aspekt är att få i gång byggandet av bostäder i tätorterna på landsbygden.

– Många vill bo och leva i vår kommun, både i Uppsala stad och på vår landsbygd. Nu kommer vi börja lägga extra kraft på att öka byggtakten av bostäder på landsbygden, sa Erik Pelling.

Mimmi Skarelius Lille betonade hur viktigt det är att arbeta för att behålla och utveckla det engagemang och företagande som finns på landsbygden.

– Vi ska skapa de allra bästa förutsättningarna för att de som vill, ska kunna bo och arbeta på landsbygden.

Uppsala kommun har valt att skicka ut förslaget på remiss, trots att man inte behöver det. Önskan är att landsbygdsprogrammet blir så väl förankrat som möjligt inför att det antas av kommunfullmäktige måndag 12 december.

Under remisstiden kommer Mimmi Skarelius Lille att tillsammans med andra tjänstemän och förtroendevalda åka ut med bokbussen för att möta landsbygdsbor. Erik Pelling deltar bland annat vid Björklingedagen. Söndag 28 augusti och torsdag 15 september ska kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) cykla till Vänge på elcykel för att där möta boende och ta emot synpunkter och förslag på programmet.

Mer information

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Mimmi Skarelius Lille, landsbygdsstrateg
Telefon: 018-727 12 49
E-post: mimmi.skarelius.lille@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se