Pressmeddelande

Uppsala får fyra nya naturreservat

Kommunfullmäktige fattade på måndagen beslut om att skogsområdet Örnsätra, genom vilket Linnéstigen Jumkilsvandringen går, blir naturreservat. Fullmäktige väntas under det kommande året fatta beslut om att ytterligare tre områden – Hammarskog, Årike fyris och Kronparken – blir naturreservat.

– Vi har ett ansvar för att bevara och utveckla värdefulla miljöer för hotade växter och djur för framtida generationer och samtidigt säkra möjligheten för människor att vistas i naturen, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med särskilt ansvar för natur och miljö.

I Örnsätra, där naturreservatet blir drygt 17 hektar stort, finns en rad sällsynta arter, bland annat hackspettar, skalbaggar, mossor och svampar. Genom området passerar en av Linnéstigarna, Jumkilsstigen, vilket gör att det är välbesökt.

– När Uppsala växer smart och hållbart så innebär det att vi både satsar på bostadsbyggande och naturskydd. Att värna det gröna när staden växer är viktigt. Nu under våren är naturen som finast, då hoppas jag att många Uppsalabor hittar ut i skog och mark och hittar till Linnés gamla smultronställen, säger Maria Gardfjell.

Besluten om Kronparken, Årike Fyris och Hammarskog bereds just nu av stadsbyggnadsförvaltningen och målsättningen är att kommunfullmäktige kan fatta beslut om dem.

Upprättandet av naturreservatet i Örnsätra är ett samarbetsprojekt med Upplandsstiftelsen. Staten, kommunen och stiftelsen delar på markkostnaden och Upplandsstiftelsen kommer att förvalta reservatet.

Mer information

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för natur och miljö
Telefon: 018- 727 16 81, 076-761 83 76 
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se