Pressmeddelande

Uppsala får en fritidsbank för utlåning av fritidsutrustning

Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd har på sitt möte 14 juni fattat beslut om att bidra till att skapa en fritidsbank där det går att låna fritids- och idrottsutrusning. Banken är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Upplands Idrottsförbund och Region Uppsala.

Tanken med fritidsbanken är att samla in och ta emot utrustning och låna ut den gratis till andra personer. Det är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsutrustning.

Den första fritidsbanken startade 2013 och sedan dess har det bildats fritidsbanker på en rad orter i Sverige. För att få använda begreppet ”fritidsbank” måste tre kriterier vara uppfyllda; alla får låna, allt är gratis och verksamheten ska ha fokus på miljö.

– Fritidsbanken främjar spontanidrott och fritidsaktiviteter, vilket ger bättre hälsa. Dessutom bidrar fritidsbanken till ett mer hållbart samhälle genom att satsa på smart återbruk, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

I många förråd, garage och vindsutrymmen finns det sport- och fritidsutrustning som sällan eller aldrig används. Det kan vara urväxta skridskor, skidor som är för korta eller fotbollsskor som spelat sin sista match. Det mesta av det som lånas ut på fritidsbanken är skänkt av privatpersoner, men en del av utrustningen kan komma från bland annat idrottsföreningar och skolor. Uppsala kommun behöver alltså inte köpa in något till fritidsbanken, utan ska i första hand hitta en lämplig lokal för verksamheten.

– Fritidsbanken är ett nationellt koncept och innebär att Uppsalabor också kan åka till andra orter för att låna utrustning med samma regler. Generellt får man låna utrustningen i 14 dagar innan den skall återlämnas, säger Björn Hultén, projektledare vid Upplands Idrottsförbund.

Det som lånas ut ska inte ha någon synlig märkning eftersom vi vill undvika att någon drar sig för att låna av rädsla för att känna sig utpekad som någon som inte har råd med egna saker.

– En fritidsbank kan vara en hjälp för alla som vill ut i naturen eller pröva på en ny idrott, men inte har lust eller möjlighet att investera i dyr utrustning, säger Rickard Malmström.

Fritidsbanken är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Upplands idrottsförbund och Region Uppsala.

Läs om Fritidsbanken och hitta adress och öppettider.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se