Nyhet

Uppsala bäst på klimat och miljö

Tidningen Dagens Samhälle har granskat hur kommunerna klarar de globala målen i Agenda 2030 med fokus på klimat och miljö och Uppsala sticker ut.

Uppsala bäst på klimat och miljö

Tidigare i år rangordnade Dagens Samhälle kommunerna efter hur bra de klarar de globala målen i Agenda 2030 (DS nr 18/2019). Uppsala toppade rankingen. Denna gång har tidningen fokuserat på målen som rör miljö och klimat. Uppsala ligger i toppen tillsammans med Huddinge och Karlshamn. Ett brett samarbete mellan universitetet, regionen, länsstyrelsen och näringslivet i projektet Klimatprotokollet är en av framgångsfaktorerna.

- Det är viktigt att få andras ögon på vårt arbete och naturligtvis jättekul när det är positivt. Det ökar även våra möjligheter att hitta bra samverkansparter för helhetssyn och olika infallsvinklar på våra hållbarhetsfrågor, säger Hannes Vidmark, ekologisk hållbarhet, Uppsala kommun.