Nyhet

Uppsala ansöker till Glokala Sverige

Uppsala kommun ansöker om deltagande i projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner. Syftet är att få stöd, vidare utbildning och inspiration i kommunens satsningar på långsiktig hållbarhet.

Glokala Sverige logga

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att ansöka om Uppsala kommuns deltagande i projekt Glokala Sverige 2020.

— Vi vill komma ännu längre i vårt hållbarhetsarbete, och därför öppnar vi nu för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och mer kunskap genom Glokala Sverige, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och finansieras av Sida.

Läs kommunstyrelsens ärende om Glokala Sverige (PDF, 660 KB)

Läs mer om Glokala Sverige