Pressmeddelande

Unik enkät ska ge svar på varför man har lämnat läraryrket

Uppsala kommun går nu ut med en enkät till personer som har utbildats för att arbeta i förskola, skola och fritidshem som har valt att arbeta med annat. Det är en unik satsning med målet att få reda på varför de slutade och vad som skulle krävas för att få dem att komma tillbaka till skolan.

Närmare 1 650 personer med utbildning för förskola och skola i Uppsala och angränsande kommuner får i dagarna enkäten med posten. Enkäten riktar sig till personer med utbildning för såväl förskola, skola som fritidshem och särskola.

De grundläggande frågorna handlar om varför de en gång valde att sluta som lärare och vad som skulle göra det attraktivt att återvända till yrket.

– Det råder lärarbrist i Sverige och Uppsala men samtidigt finns det många utbildade lärare som idag jobbar med annat. Genom den här enkäten vill vi få information som kan leda till åtgärder för att stärka läraryrkets attraktivitet. På så vis kan vi få fler att välja läraryrket och förhoppningsvis återrekrytera en del av de som en gång har valt att sluta, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Uppsala har samma andel medarbetare inom skola och fritidshem som väljer att sluta som övriga landet. Alla i Uppsala och angränsande kommuner som idag arbetar i ett annat yrke, men har en lärarutbildning, får enkäten.

– Vi vet att de som utbildar sig för att arbeta i förskola och skola brinner för sitt yrkesval. Därför hoppas vi att många svarar på enkäten så att vi kan få en bild av vad som har fått dessa personer att, trots en lång utbildning, välja ett annat yrke, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Enkäten skickas ut 30 maj och de som får den har hela sommaren på sig att svara. 14 augusti skickas en påminnelse med en ny enkät ut. Resultatet redovisas på uppsala.se under våren 2018.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-postcaroline.hoffstedt@uppsala.se

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör
Telefon:018-727 70 07
E-post: birgitta.pettersson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-postmaria.hasselgren@uppsala.se