Pressmeddelande

Ungdomar får namnge allaktivitetshuset

Nu närmar sig öppnandet av allaktivitetshuset som flyttat till nya lokaler i Fyrislund. För att ge huset ett nytt och spännande namn, vänder sig kommunens fritidsenhet till alla ungdomar i årskurs 6-9 i Uppsala. Alla är välkomna att lämna förslag och i december meddelas vinnaren.

Namnkampanjen inleds idag, den 29 november, och avslutas den 13 december. En jury bestående av Rickard Malmström (MP), Peter Gustavsson (S), Gunilla Sjöblom, Robin French och Tuija Kulma utser vinnaren innan jullovet börjar. Den som vinner får bjuda med sin klass på en heldag med instruktörer i huset.

– Det är ungdomarnas hus, och det är viktigt att de får vara med och namnge det, säger Gunilla Sjöblom, Uppsala kommuns fritidschef.

Turerna kring allaktivitetshuset har varit många, men nu är bygglovet klart och kulturförvaltningens fritidsenhet har kunnat påbörja iordningsställandet av de nya lokalerna på Sylveniusgatan 8B. Både tidigare aktiviteter - som parkour och klättring – och nya får utrymme huset.

– Förhoppningen är att få in fler kultur- och fritidsaktiviteter i huset. Vad och när är inte klart men vi hoppas att vi snart kan presentera det, säger Gunilla Sjöblom.

Kommunen har valt att själva ta över driften av allaktivitetshuset för att bredda verksamheten så att den passar fler grupper.

– Det är glädjande att vi nu närmar oss en nyöppning av Allaktivitetshuset. Det ska bli en plats för fysisk aktivitet och kulturella möten där vår absoluta målsättning är att verksamheten ska präglas av kvalitet, jämställdhet och jämlikhet, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Kulturförvaltningen fick uppdraget att ansvara för aktivitetshuset i våras..

– Det är ett hedersuppdrag att få ansvara för en verksamhet som vi vet är populär bland ungdomarna och att vara med och bredda verksamheten så att den passar ännu fler, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Förslag på namn lämnas på www.uppsala.se/allaktivitetshuset

För mer information

Gunilla Sjöblom, fritidschef
Telefon: 018- 727 16 04
E-post: gunilla.sjoblom@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se