Nyhet

Tyck till om Uppsala kommun

I dagarna kan du som uppsalabo få ett kuvert från Statistiska centralbyrån (SCB) i brevlådan. Det är SCB:s årliga medborgarundersökning som skickas ut. Genom denna ges du som kommuninvånare möjlighet att tycka till om hur det är att leva och bo i just din kommun.

Medborgarundersökningen är en årlig enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Sveriges kommuner. Varje kommun avgör själva om de deltar i undersökningen eller inte. I år är intresset stort och 131 av Sveriges 290 kommuner är med, däribland Uppsala.

Totalt skickas enkätunderökningen ut till 153 800 personer, i åldrarna 18-84 år runtom i Sverige. De personer som tillfrågas är slumpmässigt valda från befolkningsregistret.

I enkäten ställs frågor om arbets- och fritidsmöjligheter, boende, trygghet och kommunal service inom exempelvis barnomsorg, skola och äldreomsorg. Den som är med i undersökningen väljer själv om hen vill svara via pappersenkäten som skickas hem eller via webben.

Resultaten av undersökningen publiceras i december på Statistikdatabasen (www.statistikdatabasen.scb.se).

Läs mer om den årliga medborgarundersökningen på www.scb.se.