Pressmeddelande

Två elever har fått rätt i förvaltningsrätten gällande skolplacering

Förvaltningsrätten har fattat beslut i två överklaganden där vårdnadshavare i förväg kunde se vilken skolplacering deras barn fått och barnen sedan placerats i en annan skola. Kommunen menade att placeringen inte skulle gälla eftersom möjligheten att se den berodde på ett tillfälligt tekniskt fel. Kommunen kommer nu att erbjuda eleverna plats i de skolor det handlar om.

Det var under de sista timmarna när skolplaceringarna i grundskolan skulle göras i slutet av februari som några vårdnadshavare i förväg kunde gå in i Uppsala kommuns it-system Ebarnungdom och se en preliminär skolplacering av sina barn.

När kommunens handläggare upptäckte att flera barn placerats efter en felaktig adress valde man att stoppa och göra om placeringarna. Några av de barn, där vårdnadshavarna gått in och sett placeringarna, fick då inte de skolplaceringar som vårdnadshavarna hade sett. Två av dem valde att överklaga kommunens placeringsbeslut till förvaltningsrätten, som nu gett dem rätt.

– Vi menade att det handlade om preliminära beslut och inte färdiga myndighetsbeslut. Det har rätten ogillat och nu ska vi kontakta vårdnadshavarna för att erbjuda dem plats i de skolor där de först fått placering, säger Giggi Thomson, chef för individstöd.

Kommunen väljer att inte överklaga förvaltningsrättens beslut.

– Vi har fått ett beslut som vi följer och utgår från att våra system ska fungera som tänkt under nästa skolval, säger Giggi Thomson.

Utöver de två familjer som valde att överklaga finns ytterligare några som kontaktade kommunen om att de sett sina barns placeringar och sedan fått en annan skolplacering. Eftersom de valt att inte överklaga och överklagandetiden löpt ut, erbjuds de inte plats i andra skolor av kommunen.

För mer information

Giggi Thomson, chef individstöd
Telefon: 018-727 56 96
E-postgiggi.thomson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27