Pressmeddelande

Trygghetsvakter i centrala Uppsala redan i sommar

Uppsala kommun kommer under sommaren och hösten att anlita trygghetsvakter som ska finnas i centrala Uppsala under eftermiddagar och kvällar. De ska ha befogenheter att ingripa som ordningsvakter men ska i första hand arbeta förebyggande och trygghetsskapande genom dialog och kontaktskapande med människor som verkar och rör sig i området.

– På Uppsalas gator och torg ska alla kunna känna sig trygga – gammal som ung, såväl besökare som Uppsalabor. Vi tar signalerna om ökad upplevd otrygghet på allvar och inleder därför försöket med kommunala trygghetsvakter i centrala Uppsala redan i sommar, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Vakterna ska vara ett komplement till polisens närvaro i centrala Uppsala. De kommer att anlitas under en försöksperiod under sommaren och hösten. Därefter ska arbetet utvärderas.

För att trygghetsvakterna även ska kunna agera som ordningsvakter och ingripa aktivt, exempelvis genom att avvisa eller omhänderta personer, kommer Uppsala kommun att ansöka om att inrätta ett så kallat LOV 3-område i centrala Uppsala. Införandet av trygghetsvakterna kommer att ske först efter att polisen har beviljat en sådan ansökan. Ett LOV 3-område i centrala Uppsala innebär att alla ordningsvakter som idag arbetar i exempelvis gallerior och i Resecentrum får samma befogenhet att ingripa även utanför dessa byggnader.

– Med den här satsningen ökar vi vår närvaro på stan. Det kan handla om allt från att visa turister vägen till domkyrkan till att ingripa om någon riskerar att utsättas för brott. Det är viktigt att vakterna arbetar förtroendeskapande och tillmötesgående eftersom de kommer att fungera som kommunens förlängda arm i det offentliga rummet, säger Anders Fridborg, säkerhetschef i Uppsala kommun.

Uppsala kommun avsätter två miljoner kronor för försöket med trygghetsvakter. Pengarna tas från de medel som återbetalats från kommunens försäkringsbolag för förebyggande arbete. Pengarna beräknas räcka till mellan fyra och åtta trygghetsvakter i tjänst beroende på hur schemaläggningstiderna ser ut. Trygghetsvakterna kommer alltid att arbeta parvis, två och två.

Det exakta geografiska området för trygghetsvakterna och det så kallade LOV 3-området ska fastställas i dialog med polisen. Kommunens utgångspunkt är ett område i centrala Uppsala som sträcker sig ungefär mellan gatorna Väderkvarnsgatan, Strandbodkilen, Sjukhusvägen, Dag Hammarskölds väg och S:t Olofsgatan.

För mer information

Anders Fridborg, säkerhetschef
Telefon: 0708-56 21 36
E-postanders.fridborg@uppsala.se

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018- 727 13 34
E-postmarlene.burwick@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-posterik.boman@uppsala.se