Nyhet

Tre slingor igång på Vård & omsorgs serviceboenden

Att ge någon stöd kan ibland innebära att ha en form av övertag. Inom Vård & omsorg arbetar man på olika sätt för en jämn balans mellan de som får stöd och de som ger stödet. Delaktighetsmodellen med ”slingor” är ett sätt. Just nu är tre stycken igång och fler startar i november.

I slutet av september deltog några av våra medarbetare i en konferens kring delaktighetsmodellen.

I slutet av september deltog några av våra medarbetare i en konferens kring delaktighetsmodellen i Gävle. Här fick de höra en boende i Gävle berätta om servicebasen som höll öppet lite längre på en julafton, utifrån beslut i en slinga. "Det blev min bästa julafton någonsin."

Delaktighet kan gälla både praktiska och mer subtila frågor, som hur vi bemöter varandra. Delaktighetsmodellen används just nu ute på Vård & omsorgs serviceboenden för att öka inflytandet för dem vi ger stöd. Några serviceboenden har slagits samman till större enheter och genom att starta "slingor" får cheferna veta mer om hur både boende och personal upplever sammanslagningarna.

– Yngre arbetstagare och boende är ofta tuffare, de är öppna och säger vad de tycker i olika sammanhang, berättar Agneta Schelen som är samordnare inom daglig verksamhet och boende för vuxna. Men delaktighetsmodellen fungerar för alla och de som varit med en gång vill gärna delta igen.

Ville ha mer struktur, inte mindre

Redan idag finns många former för delaktighet och inflytande – arbetsplatsträffar, genomförandeplaner, boendemöten, individuella möten, Brukarrådet Arbete & bostad med mera. En slinga blir ytterligare ett verktyg för att föra fram frågor som kanske inte lyfts tidigare. Agneta nämner Radio Fyris som exempel.
– En radiostation förknippar man gärna med flexibilitet, kreativitet och stor frihet, men det visade sig att arbetstagarna som deltog i en slinga gärna ville ha mer struktur, inte mindre, för att trivas. Så en slinga kan ibland bli en aha-upplevelse för alla, när man upptäcker vad många i gruppen vill.

Ett litet problem för att genomföra slingor kan vara att hitta tider som passar alla. Både boende och personal jobbar på dagtid och gör mycket på fritiden.

En modell som fungerar

Delaktighetsmodellen med slingor har använts länge i Skåne med framgång, och även i Gävle har man valt samma modell. Arbetet leds av särskilt utbildade vägledare, som arbetar i par. För att vara vägledare i en grupp får man inte arbeta med den gruppen boende eller personal till vardags, utan fungera som en neutral part som kommer in i gruppen med färska ögon.

Så här byggs en slinga inom t.ex. ett serviceboende upp:

  1. Alla boende och baslägenhetens personal bjuds in till informationsmöte av vägledarna.
  2. Boende som vill delta i gruppen anmäler sig.
  3. Vägledarna träffar de boende för diskussion kring ett tema eller en fråga som gruppen tycker är viktig.
  4. Gruppen ska vara överens om att stafettfrågorna man tagit fram lämnas vidare till personalgruppen.
  5. Vägledarna träffar personalgruppen och diskuterar stafettfrågorna med dem. Personalen går igenom frågorna och bollar tillbaka sina egna frågor i ämnet till de boende.
  6. Vägledarna träffar de boende en gång till när de fått tillbaka stafettfrågorna. Direkt efter det mötet samlar vägledarna hela gruppen, både boende och personal för en avstämning vad man kommit fram till. Här deltar även verksamhetens chef i slutfasen och tillsammans tar man beslut vad man kan gå vidare med och upprättar en handlingsplan.
  7. Efter ett par månader gör vägledarna en uppföljning på serviceboendet.

En slinga bör vara genomförd inom cirka en månad, för att hållas aktuell. En gång i månaden träffar också vägledarna sin mentor, som har erfarenhet av arbete i delaktighetsmodellen från hela Sverige.

Läs mer

Läs mer om Vård & omsorg (vardochomsorg.uppsala.se).

Kontakt

Agneta Schelen, samordnare inom daglig verksamhet och vägledare

Telefon: 018-727 72 33

E-post: agneta.schelen@uppsala.se