Nyhet

Torka och brist på djurfoder

De senaste månadernas värme och frånvaro av regn innebär förhöjda risker i samhället. För närvarande är det stor brandrisk, låga grundvattennivåer och torka som lett till brist på djurfoder.

Brist på djurfoder

Just nu råder brist på foder till djur. Bristen beror på dåliga lager från förra året, en dålig första skörd och den nuvarande torkan.

Uppsala kommun har ett samarbete med Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet. Det har resulterat i att Länsstyrelsen tar en samordnande roll när det gäller hanteringen av torkan och konsekvenser för lantbruket.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida 

Vad gör Uppsala kommun?

Uppsala kommun lånar ut kommunal mark som inte är utarrenderad och som kan användas för bete och slåtter. Kommunen har inventerat mark med lämpliga förutsättningar och gett förslag på olika lägen omfattande en total yta på cirka 70 hektar. Intresseförfrågan har gått ut till kommunens arrendatorer och kommer efter hand även att erbjudas andra intresserade.

Marken upplåts kostnadsfritt och djurägaren tar själv ansvar för kvalitet, stängsling, tillsyn med mera. Det foder som tas ut är endast för eget bruk. Det får inte säljas vidare.

Anmäl intresse för kommunal mark

Du som är intresserad av en yta för skörd eller bete behöver först ta reda på vem som äger marken. Om Uppsala kommun äger den mark du är intresserad av kan du kontakta oss för att få reda på om den är utarrenderad och anmäla intresse för att skörda den (se nedan för instruktioner).

Om kommunen inte äger marken måste du själv ta direktkontakt med aktuell markägare.

Så här tar du reda på vem som äger marken

  1. Ta reda på markens fastighetsbeteckning eller adress. Fastighetsbeteckning hittar du till exempel på hitta.se/kartan. När du letat fram rätt ställe på kartan trycker du på “Tomter” för att få fram fastighetsbeteckningen.
  2. Kontakta Lantmäteriet för att få reda på vem som äger marken. Du kan ringa, mejla eller chatta med dem för att få dessa uppgifter. Du når dem på tel: 0771-63 63 63 tonval 1, eller via mejl kundcenter@lm.se
    Övriga kontaktuppgifter till lantmäteriet

Så här anmäler du intresse till kommunen

Du anmäler intresse för kommunal mark genom att skicka e-post till mark-fastighet@uppsala.se.

Jag har mark som jag vill upplåta, var vänder jag mig?

Hos Lantbrukarnas Riksförbund hittar du tips på kontaktvägar

Det finns även grupper på Facebook som du kan kontakta.