Pressmeddelande

Sverkerskolan blir Luthagens nya F–9-skola

Uppsala kommun har fattat beslut om att Sverkerskolan blir en tre-parallellig grundskola för elever från förskoleklass till nian, från och med höstterminen 2018. Inom kort inleds en process där medarbetare, elever och vårdnadshavare är delaktiga med målet att skapa bästa möjliga skola inom ramen för de förutsättningar som finns.

Redan i lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2015 slogs fast att det behövs fler skolplatser för elever i årskurs 4-9 i Luthagen. Nu har Uppsala kommun beslutat att Sverkerskolan utvidgas från att vara en förskoleklass till årskurs 3-skola till att bli en tre-parallellig skola för elever hela vägen från förskoleklass till nian.

Den nya delen av skolan ska anpassas för en dynamisk, kreativ användning av både lokaler och gruppstorlekar. Processen som ska leda dit ska ägas och drivas gemensamt av medarbetare, elever och vårdnadshavare.

– Vi vill få den bästa skolan efter våra förutsättningar, och för att skapa engagemang bjuder vi in vårdnadshavarna att delta i fokusgrupper redan i december. Det blir en spännande process där vi tillsammans tar fram de bästa idéerna och ser hur vi ska genomföra dem, säger Ingela Hamlin, chef för kommunal grundskola.

Skolan har idag 300 elever, men ska på sikt få uppemot 850 elever. Verksamheten kommer framöver att finnas på två adresser, den nyrenoverande skolan på Sysslomansgatan och i lokaler på Götgatan 17. På den senare adressen ska skolgården anpassas för grundskoleelever.

– För medarbetarna på Sverkerskolan innebär beslutet att de kan följa eleverna hela vägen från förskoleklass till nian. Det ligger i linje med grundskolans fokus på varje elevs personliga utveckling och är något vi verkligen välkomnar, säger Ingela Hamlin.

Skolan och utbildningsförvaltningen har identifierat vilka förändringar som är nödvändiga när lokalerna på Götgatan omvandlas till en permanent grundskola. Det handlar framförallt om att anpassa skolgården och matsalen. Lokalerna ska dessutom avgränsas tydligare mot den angränsande gymnasieskolan och bli självförsörjande på specialsalar.

Sverkerskolan blir valbar för årskurs 4–6 i skolvalet 2018.

Vårdnadshavarna fick information om omställningen och processen vid ett möte på måndagskvällen den 13 november.

För mer information

Johanna Wallin, rektor Sverkerskolan
Telefon: 018-727 63 21
E-post: johanna.wallin@uppsala.se

Presskontakt

Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se