Pressmeddelande

Sveafastigheter och Rudbeckia köper tomt i Rosendal

Sveafastigheter köper marken i Rosendal för samarbetsprojektet med kollektivhusföreningen Rudbeckia, det beslutade kommunens mark- och exploateringsutskott den 11 november.

Rudbeckia gatuvy. Bild: Uppsala kommun

Sveafastigheter har fått bygglov för att uppföra 75 hyresrätter i Rosendal. 40 av dessa bostäder kommer att utgöra kollektivboende för Rudbeckia kollektivhusförening. Projektet kommer att bidra till en ökad bredd av olika typer av bostäder och upplåtelseformer.

I kollektivhuset finns lösningar som storkök för gemensam matlagning, hobbyrum, matsal, tvättstuga och gemensamt vardagsrum. På taket finns terrass, uterum och andra gemensamma ytor. 

- Jag är väldigt glad över att det här projektet blir verklighet. Uppsala behöver fler bostäder i olika former och till olika priser. Det är bra att fler kan välja att bo med möjlighet till umgänge och gemenskap med andra. Det minskar ofrivillig ensamhet och ökar sammanhållningen i huset och förhoppningsvis området, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Rosendal är ett område som planeras med höga ambitionsnivå för hållbarhet. Detta rör miljö- och klimatfrågor, men frågorna rör även social hållbarhet. Där spelar en mångfald i både upplåtelseformer och boende stor roll, men även möjlighet till inflytande och en ansvarskänsla för sitt område.

- Att framtida hyresgäster får vara med och utforma sitt boende är bra för engagemanget och långsiktigheten i området, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Byggnation beräknas kunna påbörjas under första kvartalet 2020 och inflytt planeras till början av 2021.

För mer information