Nyhet

Uppsala kommun tar krafttag mot svarta hyreskontrakt

Uppsala kommun har tagit fram ett antal åtgärder som ska förhindra otillåten andrahandsuthyrning till personer som söker försörjningsstöd.

Kommunen har sedan tidigare ett gott samarbete med de stora fastighetsägarna. Nu intensifieras och utvecklas samarbetet för att motverka ogiltiga andrahandskontrakt.

Det ska bland annat säkerställas att rutiner följs och att tillgängliga verktyg används vid varje ansökan om försörjningsstöd. Klienter kommer att informeras om vad som avses med en godkänd andrahandsuthyrning och hyreskontraktens giltighet kommer att kontrolleras.

– Vårt samarbete med hyresvärdarna är en förutsättning för att motverka svarta hyreskontrakt på andrahandsmarknaden. På så sätt bidrar vi till hållbara och mer långsiktiga boendelösningar, säger Ida Bylund Lindman, avdelningschef socialtjänst – ekonomiskt bistånd.

Det är arbetsmarknadsnämnden som gett kommunen uppdraget att ta fram åtgärderna. Läs hela ärendet.