Pressmeddelande

Susana Olsson Casas blir ny utbildningsdirektör i Uppsala kommun

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen att tillsätta Susana Olsson Casas som ny direktör för utbildningsförvaltningen. Susana kommer närmast från Sigtuna kommun där hon varit förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Foto: Sigtuna kommun

Utbildningsnämnden i Uppsala kommun har en budget på 5,5 miljarder kronor och ansvarar för närmare 50 000 barn och elever. Förvaltningen har de senaste åren kunnat visa på goda kunskapsresultat med höjd kvalitet, men fortfarande finns mycket utvecklingsarbete kvar att göra.

- Susana har en bred erfarenhet från både kommunal och fristående verksamhet, säger Helena Hedman Skoglund (L), utbildningsnämndens ordförande. Det är viktigt för att ta ett helhetsgrepp och för att förstå hur vi ska fördela våra kommunala resurser. Vi har ett ansvar för att varje barn och elev – oavsett vilken förskola eller skola de går på – ska ha likvärdiga förutsättningar och möjligheter att lyckas i sin skolgång för att kunna nå en gymnasieexamen, fortsätter hon. 

Susana Olsson Casas blir chef för utbildningsförvaltningen med drygt 7 000 medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasieskola. I sin roll blir hon en del av koncernledningen under ledning av stadsdirektör Joachim Danielsson.

- I Susana får vi en stark ledare som kan axla det utmanande uppdraget att ta Sveriges största utbildningsförvaltning till nästa steg, säger Joachim Danielsson. Förvaltningen är kommunens största och i rollen behövs gedigen kunskap, tydliga visioner och ett systematiskt arbete för att nå goda resultat fortsätter han.

Susana Olsson Casas har lång och gedigen erfarenhet från pedagogisk verksamhet. Hon är i grunden lärare och har under sina yrkesverksamma år bland annat arbetat som rektor, verksamhetschef och som VD och utbildningsdirektör för den fristående skolkoncernen Vittra.

- Som utbildningsdirektör i Uppsala kommun får jag ett spännande uppdrag med stort ansvar, säger Susana. Jag brinner för att höja kunskapsresultaten hos våra barn och elever och ser mycket fram emot att arbeta för en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet och likvärdig undervisning, fortsätter hon.

Susana Olsson Casas tillträder tjänsten i februari 2020.

För mer information