Pressmeddelande

Stort intresse för att bygga i Ulleråker

Nu har den första markanvisningstävlingen i centrala Ulleråker avgjorts. Det är första gången som kommunen efterfrågat tävlande team för utvecklingen av hela kvarter, och på det sättet har byggföretag och arkitekter kunnat samarbeta nära redan från början. Beslut om vinnande team fattades av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott måndag 12 december och presenterades vid en pressträff dagen efter.

I det norra kvarteret är vinnarna: Midroc Property Development AB och Riksbyggen ekonomisk förening i samarbete med EG Architects AB, Archus Arkitekter AB och Karavan och i det sydvästra kvarteret: Hökerum Bygg AB och Sveafastigheter Bostad AB i samarbete med Belatchew Arkitekter och Kirsh+Dereka Arkitekter, MORF landskapsarkitektur, och statens lantbruksuniversitet. Varje team bygger sin del av kvarteret.

Intresset för att bygga i Ulleråker är stort. 22 team med 36 unika aktörer, många nya för Uppsala, lämnade anbud.

– Vi har arbetat efter en ny modell där vi efterfrågat tävlande team där varje enskilt team med byggföretag, arkitekter och landskapsarkitekter som vanligt arbetat med sin del av kvarteret men också arbetat i team tillsammans med en annat byggföretag i samma kvarter, på hållbarhet och kvalitet, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan - och byggnadsnämnden.

Anbuden är ännu inte offentliga men nämnden och projektgruppen är nöjda.

– Det ser bra ut för framtiden och dessa kvarter bidrar till kommunens målsättning att få tillbaka de investeringar vi gjort när vi köpte marken. I och med att vi äger marken, har vi kunnat ställa tydliga krav som de vinnande teamen lyckas bra med att leva upp till, säger Kristina Mårtensson, projektchef för Ulleråker.

När de vinnande teamen kan börja bygga återstår att se. Nu pågår en detaljplaneprocess där kommunen bl a fördjupar arbetet med att säkerställa skyddet av grundvattnet och en bygglovsprocess. Trolig byggstart om allt går som beräknat är att bygget kan komma igång under 2018.

Representanter för de vinnande teamen var med på pressträffen och var alla nöjda med att få vara med och utveckla Ulleråker till en hållbar och levande stadsdel.

Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet
Telefon: 018- 727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Kristina Mårtensson, projektchef Ulleråker
Telefon: 018- 727 45 57
E-post: kristina.martensson@uppsala.se

Presskontakt:

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se