Pressmeddelande

Stipendier till kulturarbetare och unga skrivare

Kulturnämnden beslutade tisdag 25 april att fördela 465 000 kronor i stipendier till kulturarbetare och unga skrivare. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendierna har delats ut sedan 1977 till kulturarbetare som är verksamma i kommunen.

Uppsala kommuns arbetsstipendium om 100 000 kronor tilldelas:
Konstnären Helena Laukkanen ”för ett mångfacetterat konstnärskap som kretsar kring processer och koncept som berör både det enkla och det svårgripbara. Under ett flertal år har hon i olika tekniker och material utforskat aspekter av temat Fallande. Nu har det blivit dags att sammanfatta undersökningarna.”

Helena Laukkanen (född 1972) är utbildad vid Konsthögskolan Umeå. Hon har ställt ut sina verk både i Sverige och internationellt och är tillsammans med kollegorna i konstnärsgruppen HAKA en profil i Uppsalas konstliv. Hon är en av dem som sedan 2014 driver kulturplattformen Köttinspektionen.

Fotografen Anders Ryman ”för hans intagande och inkännande fotografier i den dokumentära traditionen. Rymans bilder av romska EU-migranter synliggör de levande, varma människorna bakom mediernas statistik och rubriker.”

Anders Ryman (född 1955) är utbildad kulturantropolog. Så småningom tog intresset för fotografi överhanden och han började arbeta som fotograf och skribent med inriktning på resor, folkliv och kulturer. Hans bilder har publicerats världen över, exempelvis i tidskrifter som GEO och National Geographic. Fotografierna har också visats i ett stort antal utställningar, både i Sverige och internationellt.

Stipendium för fortbildning, resor, material eller andra för den konstnärliga verksamheten angelägna behov, 25 000 kronor tilldelas:
Dans – Mateja Kovacevic
Konst – Natasha Dahnberg och Katrina Loelv
Konsthantverk – Jennie McMillen och Pia Ulfendahl
Litteratur – Anna-Maria Hällgren, Gianfranco Selgas De Silvi och Maria Öström
Musik – Tove Brandt och Johan Tilli

Kulturnämndens stipendium till unga skrivare 13–19 år, 10 000 kronor tilldelas:
Amanda Bravo (född 1999) och 5 000 kronor Smilla Bjurbo (född 2002)

– Kulturnämndens stipendier spelar en viktig roll för att uppmärksamma och stödja personer som gör viktiga insatser för kulturlivet i Uppsala kommun. Det är med stolthet och glädje nämnden nu delar ut fjorton stipendier till kulturarbetare och unga skrivare, säger Peter Gustavsson (S) kulturnämndens ordförande.

Årets stipendiater kommer att uppmärksammas vid en festlig utdelning på Reginateatern på kvällen 8 juni, dit allmänheten också är välkommen.

Dessutom kommer konst-, konsthantverk- och fotografistipendiaterna att uppmärksammas med en särskild utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater, under hösten.

Mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50