Pressmeddelande

Stenhagenbiblioteket har öppnat fröbibliotek

Stenhagenbiblioteket har, som första bibliotek i Uppsala kommun, börjat låna ut fröer. Besökarna kan låna frön nu i vår och har möjlighet att lämna tillbaka egna frön till hösten.

Vid lånedisken på Stenhagenbiblioteket finns ett kartotek med hundratals kuvert. Här finns frön till såväl kryddor som blommor och grönsaker, bara att låna. Inga förseningsavgifter tas ut. Däremot tar biblioteket gärna emot nya frön.

– När man odlat sina blommor eller grönsaker får man gärna ta reda på de nya fröna och lämna tillbaka dem till oss. På så sätt kan fröbiblioteket leva vidare ännu längre, säger Wilda Johansson, bibliotekarie på Stenhagenbiblioteket.

Hösten 2016 började biblioteket samla in fröer till fröbiblioteket. Intresset att lämna in var stort och idag finns cirka 150 olika sorters frön.

– Vi vänder oss speciellt till de som inte odlat så mycket förut, men vill testa. Förhoppningen är att både frön och intresset att odla ska växa, samtidigt som det är ett sätt att bidra till att sprida lokala unika kulturväxter, säger Wilda Johansson.

I arbetet med fröbiblioteket samarbetar Stenhagenbiblioteket med Kvarnboängar odlarförening. Biblioteket erbjuder även böcker och tidskrifter för den som vill lära sig mer om odling.

Fröbiblioteket är en del av Uppsalas stadsodlingsår.

Mer information

Wilda Johansson, bibliotekarie Stenhagenbiblioteket
Telefon:
 018-727 88 33
E-post: 
wilda.johansson@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig för kulturförvaltningen
Telefon: 070-821 68 50