Pressmeddelande

Stadsodlingsår ska inspirera Uppsalaborna att odla

20 maj invigs Uppsalas stadsodlingsår i samband med Linnés trädgårdsfest i Linnéträdgården. Temat är ”Alla kan odla” och syftet är att sätta fokus på möjligheterna och det positiva med att odla i staden. Året avslutas 23 september med skördefest.

Stadsträdgården i sommarskrud. Foto: Paulina Bengtsson

Stadsträdgården är en av de platser där stadsodlingsåret kommer att märkas. Foto: Paulina Bengtsson

Under året ska en rad evenemang genomföras. Bland annat ska alla sommarblommor som kommunen planterar i centrum vara ätliga. Dessutom ska det finnas odlingslotter med olika teman i Stadsträdgården och vid Resecentrum ska ett solrosfält breda ut sig.

Stadsodlingsåret invigs av Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och natur, under Linnés trädgårdsfest 20 maj. Under sommaren ska sedan aktiviteterna avlösa varandra.

–  Under 2017 vill vi lyfta fram alla olika stadsodlare i Uppsala. Vi vill visa på mångfalden av ätliga växter som kan finnas mitt bland oss i stadens rabatter, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Kommunen har valt ut fyra mötesplatser för stadsodling, men de är också tänkta att ge utrymme för tillfälliga installationer, lokal kultur, sport och andra aktiviteter. Privatpersoner och föreningar kan anmäla intresse för att delta med aktiviteter på de fyra platserna.

I augusti förvandlas delar av Fyristorg till en plats med odling, tillfälliga sittplatser och en scen som man kan anmäla intresse för att använda. I Gränbyparken skapas under våren och sommaren ”Gränby hjärta”. Även i Lina Sandells park i Gottsunda ska en rad saker hända under stadsodlingsåret. Målet är att få fler att upptäcka hur enkelt och roligt det är att odla i staden.

Redan 25 maj invigs Hospitalsparken i Ulleråker där stora odlingsytor gjorts i ordning för att återuppta den tradition av odling som finns på platsen. Kommunen har bland annat gallrat de vildvuxna alléerna och studenter i landskapsarkitektur från SLU har skapat rum, lekytor och tagit fram de gamla släntgångarna mot Hospitalet.

– Nu är det full fart i kommunens växthus där vi driver upp flera av växterna som ska placeras ut i juni och vi ser fram emot ett annorlunda och fantastiskt trädgårdsår i Uppsala, säger Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare.

Stadsodlingsåret märks även på flera av biblioteken som ordnar odlingsaktiviteter för olika åldrar och fritidsverksamheterna ska låta barnen lära sig om odling genom att så frön.

Redan under förra året fördelade kommunen stadsodlingsbidrag till olika föreningar och kommunala verksamheter för att uppmuntra stadsodling. Projekten drivs under stadsodlingsåret och följs upp under året.

www.uppsala.se/stadsodlingsaret

Mer information

Maria Gardfjell, kommunalråd med ansvar för natur och miljö
Telefon: 018-727 16 81
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare
Telefon: 018-727 47 10
E-post: ingemar.carlsson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se