Nyhet

Stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom går i pension

Efter sex år i Uppsala kommun kommer nu stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom gå i pension.

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun

– Det har varit en fantastisk tid i Uppsala och jag har haft möjligheten att få glädjas varje dag åt de fina resultaten som verksamheten gjort. Jag har nått de mål jag satte upp för min tid i Uppsala och det har varit enormt kul att få vara en liten del av alla dessa priser som Uppsala kommun vunnit, säger Mats Norrbom.

Rekryteringen av en ersättare efter Mats kommer att påbörjas med en gång och Mats kommer att vara kvar till dess att en ny stadsbyggnadschef är på plats, dock som längst till och med 31 oktober 2020.

– Mats har som stadsbyggnadsdirektör framgångsrikt lett den stora omställningen som förvaltningen genomgått för att kunna möta kommunens tillväxtambitioner med fokus på hållbarhet. Uppsala har utvecklats enormt under hans tid och han har varit en mycket uppskattad chef och kollega, såväl på stadsbyggnadsförvaltningen som i kommunledningsgrupp och koncernledning, säger Joachim Danielsson.