Pressmeddelande

Spännande samråd om planer i Gottsunda börjar 28 april

Med början 23 april fram till 4 juni finns möjlighet att framföra synpunkter på planerna för Gottsundas framtid. Planprogrammet, som nu är på samråd, är unikt på det sättet att social hållbarhet vävs samman med planerna på hur området ska utformas och växa med bostäder och annan bebyggelse. 

Den första aktiviteten på plats i Gottsunda äger rum den 28 april.

Lördag 28 april bjuder Uppsala kommun på fika på Gottsundatorg och guidad tur i området för att presentera planerna för området. Under maj ordnas flera informationsmöten med föreläsningar. Alla som bor i Gottsunda och även andra intresserade är välkomna. På informationsmötena 2 maj och 26 maj ska representanter som talar svenska, engelska, arabiska och persiska finnas på plats.

Ett spännande grepp är att föreningar och privata grupper under hela maj är välkomna att bjuda in politiker och tjänstepersoner som vill veta mer och diskutera planerna för Gottsunda.

31 maj är det premiär på filmen ”Vi är Gottsunda del 3” och då närvarar också politiker och tjänstepersoner från Uppsala kommun.

Mer information om planprogrammet och handlingsplanen för Gottsunda finns på www.uppsala.se/gottsunda

Samrådstiden, den tid det finns möjlighet att lämna synpunkter på planerna, pågår 23 april–4 juni. Synpunkter och förslag kan lämnas på www.uppsala.se och under de öppna mötena i Gottsunda.

 

För mer information

Örjan Trapp, projektledare
Telefon: 018-727 86 32
E-post: orjan.trapp@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27

.