Pressmeddelande

Sociala och gröna lösningar när Rosendal fortsätter att växa

Sju byggprojekt får möjlighet att förverkliga sina förslag efter att Uppsala kommun har utsett vinnarna i markanvisningstävlingen för Rosendal, etapp III. Stadsdelen Rosendal ska präglas av långsiktighet och miljömedvetenhet och de vinnande förslagen har många detaljerade sociala och gröna lösningar som växthus, appar, gemensamma lokaler och odlingsmöjligheter.

Illustration av Rosendalsområdet

Rosendal ligger mellan Uppsalas båda universitet och Akademiska sjukhuset. Det är nära både till grönområden och centrala Uppsala. Illustration: Uppsala kommun

Hela 51 anbud kom in, vilket är ovanligt många och av de företag som nu ska få bygga är fyra helt nya i Uppsala. I Rosendals etapp III ska sammantaget 447 lägenheter och 10 radhus byggas, varav 110 hyresrätter. Målet är att inflyttning kan börja år 2020.

– Vi har fått in många intressanta och nydanande förslag vilket visar hur populärt Rosendal är, både bland företag som vill bygga och människor som vill bo där. Vi fastnade för de här sju byggförslagen eftersom vi anser att de bäst uppfyller våra högt ställda krav på social och grön hållbarhet, säger Erik Pelling (S), ordförande i Uppsala kommuns mark- och exploateringsutskott.

Kommunen vill att Rosendal präglas av hållbarhet, kvalitet och smarta lösningar. Några av byggföretagen har till exempel gått samman och satsat på en app med vilken grannar, näringsidkare och fastighetsbolag kan samverka med varandra. Med hjälp av den ska det gå att bland annat felanmäla, följa sin energianvändning och vattenförbrukning, boka tid i gemensamma bil- och cykelpooler och boka upp leveransskåp för varubeställningar.

Flera bostadshus byggs i trämaterial, i både fasad och stomme. Trä har mindre klimatpåverkan jämfört med andra material i och med att det har låg koldioxidbelastning och lång livslängd. Andra energisnåla lösningar är energifönster och tak som beläggs med solceller.

Cykel kommer vara ett naturligt färdmedel för boende i Rosendal. Därför satsar flera byggföretag på smarta lösningar för cykeln och även gott om plats för cykelställ. För att främja hållbara resor ska det finnas möjlighet att ställa cyklar i nära anslutning till entréer och skapas utrymme för lådcyklar och elcykel-platser.

Vinnarna i markanvisningstävlingen är Linbäcks Boende tillsammans med Ettelva Arkitekter, Bonava Sverige AB tillsammans med Fojab Arkitekter, Småa AB tillsammans med Sandell Sandberg, Cernera Fastigheter AB tillsammans med Dreem, Balder Projektutveckling AB tillsammans med White Arkitekter, RW Bostad AB tillsammans med Bachhans & Hahn Arkitekter och Möller & Partners AB tillsammans med Strombo.

– Rosendal har ett fantastiskt läge mellan våra två stora universitet och Akademiska sjukhuset. Samtidigt som det är ett område präglat av närhet till grönska ligger det nära centrala staden. Det är viktigt för oss att det tas till vara och att vi skapar boendemiljöer som är attraktiva för alla som vill bo här, säger Anna Sander som är projektledare för Rosendal.

Mer information och bilder hittar du på bygg.uppsala.se

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet
Telefon: 018- 727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Anna Sander, projektledare Rosendal
Telefon: 018-727 47 56
E-post: anna.sander@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se