Pressmeddelande

Snabbare antagning till förskolan

Uppsala kommun reviderar antagningssystemet till förskolan. Med kortare handläggningstid och direktplacering vid byte av förskola kan platser frigöras snabbare där det finns ett stort behov.

Från och med augusti erbjuder kommunen en plats i förskolan inom tre månader i stället för fyra. Foto Johnér

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att revidera reglerna för antagningsprocessen till förskola och pedagogisk omsorg. Det innebär två förändringar:
• Från och med augusti 2020 erbjuder kommunen en plats i förskolan inom tre månader i stället för fyra.
• Direktplacering vid byte av förskola börjar gälla för alla som söker förskoleplats i oktober för att börja i januari 2021.

- Nu förbättrar vi antagningsprocessen för att bättre möte upp vårdnadshavarnas och verksamheternas behov. Med reviderade regler kan vi snabbare frigöra platser där det finns ett stort behov, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden.

Direktplacering frigör platser
Tidigare har vårdnadshavare kunnat behålla en plats i förskolan samtidigt som de blir erbjudna en annan plats. Det har inneburit att den oönskade platsen har blockerats. Både nya ansökningar och ansökan om byte har idag en svarstid på åtta dagar, vilket innebär att det är två platser som är låsta under en period. Med direktplacering tas sökanden bort från den tidigare platsen när de får den förskoleplats de söker till.

- Med direktplacering frigörs det platser direkt i samma placeringsomgång, vilket medför att fler kan få den platsen som de vill ha snabbare, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

De som gör en nyanmälan till förskolan kommer även efter regeländringen få erbjudanden om förskoleplatser med en svarstid på åtta dagar. Utbildningsnämnden har också beslutat att ge utbildningsförvaltningen uppdraget att utreda möjligheten att skapa närhetsområden för att garantera barn plats inom sitt närområde.