Pressmeddelande

Små lägenheter planeras i Gamla Uppsala

Förslag till ny detaljplan för Gamla Uppsala ska ställas ut på granskning. Planen ska göra det möjligt att bygga nya bostäder i Gamla Uppsala. I första hand små lägenheter i hus mellan tre och sex våningar. I bottenvåningarna blir det plats för centrumverksamhet ut mot områdets gator. Gamla Uppsalavägen föreslås bli stadsgata med trädalléer och gång- och cykelbana på båda sidor om körbanan.

Marken ägs av Uppsala kommun har genom en markanvisning redan tilldelats ett byggbolag som vill bygga 190 lägenheter i detaljplaneområdet. Platsen ligger mellan Gamla Uppsalavägen och Iduns väg.

– Gamla Uppsala är en viktig och attraktiv stadsdel, med många villor. Det är angeläget att öka tillgången på mindre lägenheter i området och det gör vi genom att ändra detaljplanen så att det går att bygga bostäder, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, som fattade beslut om granskning på sitt möte den 26 oktober.

Tillgången på kollektivtrafik i Gamla Uppsala är god och i området finns både butiker, skolor och annan service. Alla de nya fastigheterna ska i markplan ha småskalig affärsverksamhet och i nordöst planeras ett café i direkt anknytning till torget intill.
Gamla Uppsalagatan föreslås bli en stadsgata med trädalléer och kanstensparkeringar. Körbanan minskas och båda sidorna får en fyra meter bred gång- och cykelväg och ett 3,5 meter brett utrymme för parkering och träd.

Beslut om att ställa ut detaljplanen fattades på plan- och byggnadsnämnden 26 oktober. Synpunkter på planen kan lämnas på kommunens hemsida www.uppala.se eller direkt till nämnden på plan-byggnadsnamnden@uppsala.se.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27