Pressmeddelande

Skolvalet försenat på grund av tekniskt fel

På grund av ett tekniskt fel har antagningsenheten inte kunnat ta ut korrekta placeringslistor som ska ligga till grund för skolvalet. Det handlar om att barn, som byter adress till hösten, har placerats utifrån sin gamla adress.

Felet innebär att kommunen behöver göra om alla skolplaceringar. I samband med det tar utbildningsförvaltningen ut en ny karta som ligger till grund för placeringarna. Du som vårdnadshavare behöver inte göra något. Du får besked om skolplacering först om några veckor, men allra senast sista mars. Omvalsperioden pågår under två veckor efter att placeringsbeskedet gått ut.

– Vi kan bara beklaga att det blivit problem med tekniken och vi hoppas att det inte ska orsaka problem för någon. Det viktiga nu är att det blir rätt och att vi kan genomföra skolvalet på ett rättssäkert sätt i enlighet med likavärdesprincipen, säger Giggi Thomson, avdelningschef för individstöd och ansvarig för antagningsenheten.

Från och med kvällen 28 februari till och med förmiddagen 1 mars kunde en del vårdnadshavare gå in och se vilken skola barnet placerats på. Eftersom skolvalsplaceringarna nu behöver göras om är de placeringar som vårdnadshavarna tagit del av inte giltiga. Det är inte säkert att barnet får samma placering när skolvalsplaceringarna har gjorts om.

Detta har stämts av med kommunens jurister som gör bedömningen att det är en korrekt hantering av situationen.

Information om det inträffade går under onsdagen ut till vårdnadshavarna.

Mer information

Giggi Thomson, avdelningschef för individstöd och ansvarig för antagningsenheten
Telefon: 018-727 56 96
E-post: giggi.thomson@uppsala.se

Presskontakt

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se