Pressmeddelande

Skolval 2019 - 96,7 procent fick något av sina önskemål

Även i år var det över 95 procent av berörda elever som valde att göra ett aktivt skolval. Av de 4 304 som gjorde ett val fick 88,4 procent sitt första val och 96,7 procent något av sina tre val. Till förskoleklass var det 99 procent som fått något av sina val och i övriga årskurser är det 93,5 procent.

Placeringarna har gjorts utifrån principen om relativ närhet. I år placerades de som inte valt samtidigt som de som gjort ett aktivt val. Det som nu presenteras är preliminära siffror som kan komma att förändras i och med omvalet som pågår 15-25 mars.

Till förskoleklass har 92,6 procent fått sitt förstahandsval mot 92 procent förra året. I övriga årskurser är det 82,5 procent som fått sitt förstahandsval mot 73 procent 2018.

I skolvalet 2019 gjorde 95,4 procent av alla elever ett aktivt skolval och av dem fick hela 96,7 procent plats på någon av sina tre valda skolor.

– Vi ser att söktrycket är högt i många delar av Uppsala och den kommunala grundskolan har i år lagt till platser där det är möjligt med tanke på lokaler och övriga resurser. Det har ökat möjligheten för att vårdnadshavare och barn blir nöjda med sitt aktiva val, säger Outi Ceder, enhetschef Resursplanering och antagning.

Utbildningsnämndens justeringar av regelverket har också inneburit förbättringar i årets skolval. Det har ökat möjligheten ytterligare att få en skolplacering nära hemmet. Elever som inte själva aktivt deltagit i skolvalet har i år placerats samtidigt med övriga elever, utifrån sex alternativ på skolor som kommunen angett utifrån närhet till hemmet. Av dessa elever fick över 90 procent en skolplacering på en skola inom sitt skolskjutsområde.

För att underlätta i årets skolval gjordes även en färgkodning för kommunala skolor, rött-gult-grönt, beroende på antal tillgängliga platser. Inför omvalet görs färgkodningen om, så att det blir tydligt vilka skolor som har tillgängliga platser. Den nya färgkodningen kommer att gälla antal platser den 14 mars och läggs dagen efter ut på uppsala.se.

– Precis som tidigare är det en överväldigande majoritet av de som valt som har fått någon av sina önskade skolor. Det visar hur viktigt och bra det är att göra ett aktivt skolval, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Besked om placeringar kommer att lämnas till vårdnadshavarna inom de närmaste dagarna och senast den 12 mars, genom eBarnUngdom.

För mer information

Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 12 38
E-post: helena.hedman-skoglund@uppsala.se

Outi Ceder, enhetschef Resursplanering och antagning
Telefon: 018-727 77 86
E-post: outi.ceder@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se