Pressmeddelande

Sävjabiblioteket erbjuder körkortsteori på lätt svenska

I höst erbjuder biblioteken i Sävja och Gottsunda körkortsteori på lätt svenska. Kursen riktar sig till ungdomar med svenska som andraspråk och intresset är stort.

– Vi ger kursen för att vi har noterat en efterfrågan av just körkortsteori på lätt svenska bland våra besökare, och för att vi som bibliotek intresserar oss för samhällstödjande insatser, integration och informationsförmedling på lika villkor till alla, berättar Kee Lundqvist, bibliotekarie på Sävjabiblioteket.

Kursen vänder sig till alla unga i Sävja, både de som har behov av att få körkortsteori presenterad på lätt svenska och de som inte har detta behov. Tanken är att skapa en mötesplats där unga får mötas och lära av och med varandra, tillsammans med en erfaren och kunnig ledare. Kursen är kostnadsfri.

Intresset är stort, och kursen är redan fulltecknad.De 15 platserna är redan fyllda, och tolv personer står på reservlistan.

Kursen äger rum tio torsdagar 17.30–20.00 på Sävjabiblioteket med start 14 september. Alla deltagare får den lättlästa körkortsboken i present.

Även Gottsundabiblioteket ger kursen på tisdagar 16.30–19.00 med start 12 september.

Kursen är ett samarbete med studieförbundet Bilda.

För mer information

Kee Lundqvist, bibliotekarie
Telefon:
 018-727 52 91
E-post: kee.lundqvist@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
 070-821 68 50