Nyhet

Satsning på landsbygden

Invånare i Bälinge och Björklinge får prioritera hur skattemedel ska användas i projektet medborgarbudget.

Foto av en mötessituation

Medborgarbudget är en dialogmetod där invånare får vara med och prioritera hur skattemedel ska användas. Nu är det dags för invånarna i västra och östra Bälinge och Björklingeområdet att göra sina röster hörda. 

Kommunens bjuder in till informationsmöte om medborgarbudget på följande platser där medborgare kan träffa representanter för projektet och lägga egna förslag.

• Ulva kvarn julmarknad, lördag 23 november 11.00–16.00
• Bälinge skolas matsal, måndag 25 november 17.30-19.00
• Oxsätra servicepunkt, måndag 2 december 17.30-19.00
• Björklinge Furuliden, måndag 9 december 17.30-19.00

Pilotprojektet ska pågå i fem år. De fem områdena, som vardera består av tre till fyra bygder, är uppdelade i relation till stråk och pågående samarbeten och/eller naturliga kopplingar mellan orterna. Områdena har olika förutsättningar, exempelvis varierar antalet invånare.

Tidigare i år genomfördes medborgarbudget som resulterade i ett utegym i Hammarskog, belysning på lekplats i Vänge och gemenskapsyta i Skogstibble.

Läs mer om projektet medborgarbudget