Nyhet

Sara Mohammad talar inför kommunfullmäktige

Uppsala kommunfullmäktige har bjudit in debattören Sara Mohammed till kommunfullmäktiges möte 25 mars i anledning av FN-dagen mot rasism.

Sara Mohammad och den organisation hon har grundat, Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), har länge arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Rasism motarbetas bäst genom inkludering och respekt för mångfald. Hedersförtryck är dock inget som kan accepteras i ett öppet och jämlikt samhälle. Sara Mohammad har därför bjudits in för att kommunfullmäktige ska få höra henne berätta om den svåra balansgången mellan respekt för andra kulturer och kravet på att värna enskilda människors grundläggande rättigheter och friheter.