Pressmeddelande

Så ska Uppsala bli tryggare och säkrare

Uppsala kommun har tagit fram en handlingsplan med 118 åtgärder som ska öka tryggheten och säkerheten för Uppsalaborna. Åtgärderna spänner över ett brett fält, allt från kameraövervakning, tryggare utemiljöer och insatser mot drogmissbruk till förebyggande insatser för barn och unga på skolor och fritidsgårdar.

– Uppsalas gator och torg ska vara trygga. När man väntar på bussen eller promenerar hem ska man känna sig säker i vår kommun. Nu fokuserar vi våra krafter och samlar hela kommunens organisation för att nå samma mål. Med denna kraftsamling och ett nära samarbete med polisen och andra myndigheter vet jag att vi kan nå tydliga resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Handlingsplanen föreslås gälla under perioden 2018–2022. De 118 åtgärderna finns inom nio målområden, tre som syftar till ökad trygghet och sex som syftar till ökad säkerhet. Målområdena har identifierats med stöd i aktuell forskning och lägesbilder. Målområdena innefattar bland annat trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet och civilt försvar.

Handlingsplanen innefattar även brottsförebyggande frågor och arbetet för att motverka våldsbejakande extremism.

– Unga kvinnor och flickor, hbtq-personer och personer som bor i områden med hög arbetslöshet upplever mer otrygghet än andra och därför behöver vi göra riktade insatser. I handlingsplanen har vi också ett särskilt fokus på barn och jämställdhetsperspektivet, vilket ofta har glömts bort tidigare, säger kommunalråd Ilona SzatmáriWaldau (V).

– Många av åtgärderna i planen kommer involvera boende, föreningar, lokala aktörer och ske i nära dialog med Uppsalaborna. Framgångsfaktorn ser jag i att arbetet blir systematiskt och i nära samarbete med alla goda krafter som finns i Uppsala, säger kommunalråd Rickard Malmström (MP).

Hela handlingsplanen finns att läsa här (PDF, 346 KB). Kommunstyrelsen ska fatta beslut om handlingsplanen på sitt möte 30 maj.

För mer information

Ingela Hagström, avdelningschef för social hållbarhet
Telefon: 018-727 86 35
E-post: ingela.hagstrom@uppsala.se

Anders Fridborg, säkerhetschef
Telefon: 0708-56 21 36
E-post: anders.fridborg@uppsala.se

Presskontakt

Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se