Pressmeddelande

Så ska kommunen rekrytera och behålla lärare

1 000 nya medarbetare behövs. Utifrån en strategisk plan presenterade kommunen i dag vad som måste göras för att rekrytera och behålla utbildad och erfaren personal inom förskolan och skolan. Planen bygger på en omvärldsanalys kring rekrytering och på utbildningsnämndens skoldialog med medarbetare och fackliga representanter under 2016.

– Mitt mål är att vi ska bli en av landets tio bästa skolkommuner. Kvalificerade medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas med skolans uppdrag att nå ännu bättre utbildningsresultat, sa Caroline Hoffstedt (S) på en pressträff i dag.

Uppsala kommun behöver rekrytera cirka 1 000 medarbetare till skolan och förskolan de kommande sex åren, främst lärare. Konkurrensen om den bästa kompetensen är stor.

– För att lyckas attrahera och behålla rätt kompetens är det viktigt att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Vi har nu inventerat våra styrkor och svagheter som arbetsgivare och kopplat det till en omvärldsanalys kring rekrytering och kompetensutveckling, sa utbildningsförvaltningens direktör Birgitta Pettersson.

Utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden har arbetat fram en plan för strategisk kompetensförsörjning. Planen innehåller konkreta aktiviteter och mål som ska få kommunen att kunna behålla, rekrytera och utveckla kvalificerad personal i skolan och förskolan 2017–2022. Utifrån utmaningarna i planen ska både förskola och skola få det stöd som behövs för att rekrytera och behålla medarbetare.

 

Exempel ur planen för strategisk kompetensförsörjning:

• lärarstudenter erbjuds sommarjobb i kommunens lovskolor
• lärarstudenter ska få större möjlighet att vikariera i våra förskolor och skolor
• flera lärarassistenttjänster inrättas
• en ledarskapsutbildning tas fram för framtidens rektorer och chefer tillsammans med Uppsala universitet
• ett mentorskapsprogram tas fram för framtida pedagogiska ledare.

För mer information

Caroline Hoffstedt, (S) ordförande, utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör
Telefon: 018-727 70 07
E-post: birgitta.pettersson@uppsala.se

Presskontakt

Susanne Järved, pressekreterare Uppsala kommun
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se