Nyhet

Rosendalsgymnasiets elever bygger egna hållbara städer

Under en temavecka på Rosendalsgymnasiet arbetar 150 elever med att planera klimatpositiva städer som de själva skulle vilja leva och bo i. I sina arbeten tar eleverna ställning till frågor som rör bland annat social hållbarhet, varulogistik och trafikplanering. Temaveckan utgår från kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna som just nu är ute på samråd.

Elever lyssnar på föredrag på Rosendalsgymnasiet

Elever på Rosendalsgymnasiet lyssnar på förslag till hur de sydöstra stadsdelarna kan utvecklas av Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun.

Sedan några år tillbaka har Rosendalsgymnasiet en temavecka under våren där eleverna får fördjupa sig i ett eller flera naturorienterande ämnen. I år arbetar eleverna i årskurs tre på naturvetarprogrammet med att planera egna klimatpositiva städer, som de själva skulle vilja bo och leva i.

I arbetet har Uppsala kommun bidragit med den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna som ett exempel för eleverna att studera under olika teman. Syftet är att eleverna ska undersöka de naturvetenskapliga aspekter och samhällsfrågor som är aktuella vid planering och byggande av en hållbar stadsdel. Temaveckan drivs av engagerade lärare som brinner för att konkretisera skolans läroplan.

– Det här är en riktig dos av demokrati. Vi vill ladda våra elever med så mycket kunskap som möjligt så att de i framtiden tillsammans kan bygga ett samhälle som är ännu bättre än det vi gjort tidigare. Det här en chans för våra elever att vara med och påverka något som sker här och nu, säger Annika Magnusson Ehn, en av de lärare på Rosendalsskolan som är involverade i arbetet.

Det är under samrådsperioden för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna som Uppsala kommun har ett utökat samarbete med några av kommunens skolor.

– Samhällsbyggnad berör barn och unga i allra högsta grad - det är ju för dem vi planerar! Det är också en viktig del i vårt arbete med FN:s barnkonvention som pekar just på vikten av att låta barn och unga komma till tals och få sina åsikter beaktade, säger Lisa Klingwall, strategisk samhällsplanerare på Uppsala kommun

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

Förslaget till en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. En av målsättningarna för arbetet är att det ska kunna fungera som ett modellområde med testbäddar för hållbart stadsbyggande i hela Sverige. Fram till 30 april är förslaget ute på samråd.

Mer information

Läs mer om förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna på uppsala.se/sydostra