Nyhet

Riskträd längs järnvägen ska avverkas

För att säkra framkomligheten på järnvägsspåren tar Trafikverket ned och beskär en del träd längs järnvägen i centrala Uppsala. Arbetet börjar måndag 17 oktober och beräknas pågå i tre veckor.

Trafikverket tar ner och beskär de träd som utgör en risk för järnvägen längs sträckan Svartbäcken–Kungsängen. Även det stora poppelträdet vid Siviaviadukten på Vaksalagatan ska tas ner, det arbetet beräknas starta 24 oktober.

Bullerstörningar under arbetet

Under avverkningsarbetet kan sågningen och körning av maskiner orsaka bullerstörningar i berörda områden. Trafikverket informerar boende och berörda bostadsrättföreningar.

Mer informationen

Trafikverket
Tony Nybacka, Trädsäkringsledare
Telefon: 072-574 34 18

Trädsäkringsentreprenör
Per Stjernberg, Platschef Jacksons Trädvård AB
Telefon: 076- 644 37 83

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se