Nyhet

Innehållet är viktigast för uppsalaborna

Intressanta utställningar, större utbud och variation lockar besökare till konstmuseet. Det visar de medborgarundersökningar som Uppsala kommun har gjort. Svaren kan påverka vad som händer med Uppsala konstmuseum i framtiden.

Bild på penslar

Vilka förväntningar har museets besökare? Uppsala kommun har intervjuat cirka 200 besökare på Uppsala konstmuseum, Upplandsmuseet och Bror Hjorths Hus om deras förväntningar och vad som kan förhöja ett museibesök. Samtidigt har cirka 600 Uppsalabor fått tycka till om konstmuseet i en medborgarundersökning.

– Inför kommunstyrelsens beslut om konstmuseets framtid är det viktigt att vi lyssnar in museibesökarnas och Uppsalabornas åsikter. De här svaren tar vi med oss i det fortsatta arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Med hjälp av medborgarundersökningarna har kommunen alltså fått veta mer om Uppsalabornas kännedom om, upplevelser av och synpunkter på Uppsala konstmuseum och även Bror Hjorts Hus och Upplandsmuseet.

Att besöka slottet var ett vanligt svar på varför besökarna kom till konstmuseet utöver att de var intresserade av innehållet och utställningarna. Aktiviteter för barn, något att äta och dricka och en välsorterad museibutik drar också både nya och gamla besökare till museerna. Bland studenterna är pris viktigt medan pensionärerna lyfter plats och tillgänglighet. Undersökningen visar också att den spontana kännedomen om Uppsala konstmuseum är låg bland uppsalaborna.

– Medborgarundersökningen ger oss ett bra underlag hur vi kan fortsätta utveckla verksamheten på konstmuseet, men även inom andra områden som kulturnämnden ansvarar för, säger kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP).

Under november har också ett antal medborgardialoger genomförts där föreningar och organisationer fått träffa representanter från utredningen. I dessa möten lyftes bland annat frågor om placering, tillgänglighet, konstpedagogik, verksamheten och samlingarna. Resultatet från medborgarundersökningarna och dialogmötena är en viktig del i utredningen av framtida konstverksamhet i Uppsala kommun. Inriktningsbeslut planeras att tas i februari 2020.

Sammanfattning av dialogmöten.pdf (PDF, 80 KB)

Rapport - Uppsala konstmuseum.pdf (PDF, 837 KB)

Rapport - Intervjuer med museibesökare.pdf (PDF, 1 MB)

Läs mer om framtidens konstverksamhet.