Nyhet

Nu gör vi regnbågsflaggan synlig i våra verksamhetslokaler

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 25 september att kulturförvaltningens verksamheter ska använda regnbågsflaggan i sina lokaler.

Regnbågsflaggor

Bland annat biblioteken, fritidsgårdarna, Uppsala konstmuseum och kulturcentrum kommer att synliggöra kommunens arbete med hbtq+ frågor genom att använda regnbågsflaggan på olika sätt, till exempel vid entréer och inomhus på det sätt som fungerar bäst i våra lokaler.

– Att vi visar upp flaggan är ett led i kulturnämndens långsiktiga arbete för att stärka mångfald och allas lika värde. Kulturnämnden vill samarbete med RFSL och andra organisationer för att stärka hbtq+ personers rättigheter och hälsofrämjande fritidsverksamhet, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande i kulturnämnden.