Nyhet

Råd till butiker med anledning av covid-19

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcentrum, varuhus, affärer, butiker och liknande verksamheter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Handelns branschorganisationer har tagit fram bra vägledande dokument som stöd.

Person med kundvagn

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör verksamheter:

 • Sätta upp informationsskyltar om att kunderna ska hålla avstånd till varandra.
 • Begränsa antalet kunder som vistas samtidigt i en butik eller lokal.
 • Ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt ifrån varandra kunderna bör stå.
 • Möblera om i butiken om det behövs för att minska trängsel.

Åtgärder kan till exempel vara att:

 • Sätta upp informationsskyltar vid till exempel kassor, förbutik och delikatessdisk som påminner kunder om att hålla avstånd.
 • Sätta markeringar på golven vid kassor och andra delar av lokalen där det är vanligt att det blir trängsel och kö. Det ska vara minst 1,5 meter mellan markeringar enligt rekommendationer från Svensk dagligvaruhandel.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.
 • Vara extra vaksam på köer och trängsel och agera genom att till exempel öppna ytterligare kassor, hänvisa till självscanning.
 • Se till att undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga utrymmen.
 • Ta beslut om att begränsa tillträde till butiken om kunder inte kan hålla cirka 1,5 meter mellan sig i butiken. Då kan kösystem upprättas utanför butiken. Det ska vara 1,5 meter mellan personer som står i kön.
 • Erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • Uppmana kunder, att om det går, komma på tider då besöksantalet normalt brukar vara lägre.
 • Undvika event som bidrar till ökad risk för trängsel.

Hjälp och råd

Miljöförvaltningen i kommunen försöker hjälpa företag att förstå de nya bestämmelserna. De kan också tipsa om var företag kan hitta mer information.

Kontakt miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se

Kommunens stödinsatser för företagen

Kommunen har beslutat om åtgärder för att mildra effekterna för företag och föreningar.  Läs om kommunens stödinsatser på uppsala.se.

Råd och rutiner från Folkhälsmyndigheten och Svensk handel

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Kompletterande rutiner med anledning av covid-19 från Svensk dagligvaruhandel

Handelns gemensamma rutiner med anledning av covid-19

Nya regler för restauranger med anledning av covid-19