Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Uppsala kommun och Landstinget presenterar systemval för kollektivtrafik

Tillsammans presenterar Uppsala kommun och Landstinget Uppsala län utredningen som ska ligga till grund för beslut om systemval för framtidens kollektivtrafik i Uppsala.

Från Uppsala kommun deltar Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör och från Landstinget Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Jenny Lundström (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, och Johan Wadman, trafikdirektör.

Datum: 8 december

Tid: 12.30

Plats: Stationsgatan 12, Nåsten fjärde våningen

För mer information
Maria Hasselgren, PR-strateg Uppsala kommun
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Sture Jonsson, presschef, Kollektivtrafikförvaltningen UL
Telefon: 018- 611 19 08
E-post: sture.jonsson@ul.se