Pressmeddelande

Uppsala kommun får ett landsbygdsprogram

För första gången tar Uppsala kommun fram ett landsbygdsprogram. Satsningen är en del i Uppsala kommuns målsättning att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

Vid en pressträff berättar Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor och Mimmi Skarelius Lille, kommunens landsbygdsstrateg, om förslaget till landsbygdsprogram som nu ska gå ut på remiss.

Datum måndag 22 augusti
Tid       13.30–14.30
Plats    Stationsgatan 12, Nåsten, våning 4

Mer information

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 072-569 38 79
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se