Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Samrådsmöte om Eriksberg och Ekebydalen

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Den 23 januari ordnas ett samrådsmöte och tre informationsföreläsningar om förslaget i Eriksbergsskolans aula och matsal. Förslaget är ute på samråd till och med den 10 februari.

Från kommunen deltar Erik Pelling (s) ordförande i plan- och byggnadsnämnden och ytterligare politiker från plan- och byggnadsnämnden och tjänstemän från kommunen. Informationsföreläsningarna modereras av Uppsala kommuns presschef Erik Boman.

Datum Måndag 23 januari
Tid 16.00- 20.30. Föreläsningarna hålls 16.30, 18.00 och 19.30
Plats Eriksbergsskolans aula och matsal

Mer information
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se