Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Så ska Uppsalas grundvatten tryggas för kommande generationer

Uppsala kommun har genomfört omfattande risk- och konsekvensanalyser för att säkra Uppsalas grundvatten. Detta har bland annat resulterat i riktlinjer för markanvändning som ska antas av kommunfullmäktige.

Resultatet av arbetet presenteras vid en pressträff med Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö och Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden. På plats finns även Hannes Vidmark, avdelningschef för ekologisk hållbarhet och Elisabet Jonsson, avdelningschef för plan och bygg.

Datum Tisdag 10 april

Tid 11.00-12.00

Plats Uppsalarummet, Stationsgatan 12, Uppsala

För mer information

Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99