Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Så ska kommunen rekrytera och behålla lärare

1 000 nya medarbetare behövs. Utifrån en strategisk plan presenterar kommunen vad som måste göras för att rekrytera och behålla utbildad och erfaren personal inom förskolan och skolan. Planen bygger på en omvärldsanalys kring rekrytering och på utbildningsnämndens skoldialog med medarbetare och fackliga representanter under 2016.

Uppsala kommun behöver rekrytera cirka 1 000 medarbetare till skolan och förskolan de kommande sex åren. Konkurrensen om den bästa kompetensen är stor. Utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden har därför arbetat fram en plan för strategisk kompetensförsörjning. Planen innehåller en analys och konkreta aktiviteter som ska bidra till att kommunen kan behålla, rekrytera och utveckla kvalificerad personal i skolan och förskolan 2017–2022.

Datum: 15 december
Tid: 12.00–13.00
Plats: Nannaskolan

Medverkande: Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden. Birgitta Petterson, utbildningsdirektör. Linda Eskilsson (MP), utbildningsnämndens första vice ordförande.

För mer information

Caroline Hoffstedt, (S) ordförande, utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör
Telefon: 018-727 70 07
E-post: birgitta.pettersson@uppsala.se

Presskontakt

Susanne Järved, pressekreterare Uppsala kommun
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se